Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 20.06.2022r dot.:„Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej – plac zabaw w Czarnocinie”

Leśnica,  20 czerwca  2022 r.

ZP.271.5.2022

 

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

      Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn: Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej – plac zabaw w Czarnocinie”

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:    2022/BZP 00190537/01 z dnia 02.06.2022 r.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w/w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Proponowana cena

netto/brutto

(w PLN)

Okres gwarancji/rękojmi 

(w miesiącach)

  1.  

 

AN-PI Sp.  z o.o.

 ul. Nowodworska 12/9;

 54-433 Wrocław

 

178.800,00

219.924,00

60

  1.  

 

Grupa EPX Paweł Matera

Pustków 288;

39-205  Pustków

 

150.406,50

185.000,00

60

                                                                                                                  

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 20.06.2022r..pdf (431,64KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 20.06.2022r. - skan.pdf (239,64KB)