Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania - ZP.271.5.2022

Leśnica, 20 czerwca 2022r.

 

ZP.271.5.2022

 

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć

na realizację zadania.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn: Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej – plac zabaw w Czarnocinie”

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:    2022/BZP 00190537/01 z dnia 02.06.2022 r.

Działając na podstawie art.. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 147.000,00 zł. (sto czterdzieści siedem tysięcy 00/100) złotych.

 

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zadania ZP.271.5.2022.pdf
PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania ZP.271.5.2022 - skan.pdf