Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa, audytu KRI oraz szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa

Leśnica,  15 czerwca 2022 r.

INF.042.1.4.2022

 

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

 

Informacja z otwarcia i wyboru oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa, audytu KRI  oraz szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu realizowanego w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 2960/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz. wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, opublikowanego na Biuletynie Informacji  Publicznej w dniu 10 czerwca 2022 roku.

 

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania wpłynęły następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Proponowana cena

brutto

(w PLN)

1

Konsorcjum:

NETKONCEPT Sp. z o. o. - LIDER

ul. Partyzancka 5a

45-801 Opole

oraz

EFIGO Sp. z o. o. - PARTNER

Ul. Staromiejska 6/10D

40-013 Katowice

12.586,59 zł

2

NetCom Sp. z o. o.

ul. Jarzębinowa 22/1

53-120 Wrocław

9.655,50 zł

 

Zamawiający informuje, że tylko oferta nr 1  spełnia żądane wymagania.

W związku z czym Zamawiający udzieli zamówienia konsorcjum wykonawców, którego liderem jest NETKONCEPT Sp. z o. o..

PDFInformacja z otwarcia i wyboru oferty.pdf (725,93KB)