Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert dot. szkolenia online z zarządzania systemem Windows Server 2022

Leśnica,  15 czerwca 2022 r.

INF.042.1.3.2022

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

Informacja z otwarcia i wyboru oferty

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia online z zarządzania systemem Windows Server 2022 w ramach realizacji projektu realizowanego w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 2960/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz  wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, opublikowanego na Biuletynie Informacji  Publicznej w dniu 10 czerwca 2022 roku.

 

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania nie wpłynęła żadna oferta.

PDFInformacja z otwarcia i wyboru oferty.pdf (525,14KB)