Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.561.2022 B U R M I S T R Z A L E Ś N I C Y z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych

                                                                                      Zarządzenie Nr 0050.561.2022

B U R M I S T R Z A   L E Ś N I C Y

z dnia 8 czerwca  2022 r.

w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych

 

Na podstawie art. 37 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 z późn. zm.)

Z a r z ą d z a m

co następuje

§ 1. 1. Nieruchomości opisane w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy Nr 0050.529.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. zbyć w drodze  przetargu ustnego ograniczonego.

      2. Warunki przetargu zawiera ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.    Przetarg ustny ograniczony przeprowadzi komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Leśnicy Nr  0050.495.2022 z dnia 2 marca 2022 r. Przewodniczący Komisji sporządzi protokół z przetargu zgodnie z § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn.zm.), który będzie podstawą do zawarcia umowy notarialnej z wygrywającym przetarg na zbycie nieruchomości.

§ 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFPrzetarg małe działki w Leśnicy - ogłoszenie.pdf (526,06KB)

PDFSkan.pdf (807,01KB)