Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania - ZP.271.4.2022

 

Leśnica, 08 czerwca 2022r.

 

ZP.271.4.2022

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć

na realizację zadania.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:   2022/BZP 00184868/01   z dnia 30.05.2022

Działając na podstawie art.. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

Część 1 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego - 176.434,81 zł.

Część 2  - Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – 5.525,19 zł.

Część 3 - Zakup i dostawa urządzenia UTM – 14.000,00 zł.

Część 4  - Zakup i dostawa oprogramowania do zarządzania i monitorowania – 7.500,00 zł.

 

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania: ZP.271.4.2022.pdf (428,46KB)
PDFInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania ZP.271.4.2022- skan.pdf (232,85KB)