Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana do SWZ dot.:Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

 

Leśnica, 1 czerwca 2022 r.

 

ZP.271.4.2022

 

Wg. rozdzielnika

 

            Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 4   ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Załączniki do  Specyfikacji Warunków Zamówienia, które w całości ulegają zmianie na:

  • Załącznik nr 1.2 do SWZ
  • Załącznik nr 1.3 do SWZ
  • Załącznik nr 1.4 do SWZ

Rozdzielnik:

 https://miniportal.uzp.gov.pl/; http://bip.lesnica.pl

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFZmiana dokumentów do SWZ - dot. zał. 1.2; 1.3, 1.4.pdf
PDFZmina dokumentów do SWZ - skan.pdf
DOCXzalacznik-nr-1.2-czesc-2 - pop..docx
DOCXzalacznik-nr-1.3-czesc-3 pop.docx
DOCXzalacznik-nr-1.4-czesc-4 - pop.docx