Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XL Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Termin: 30.05.2022, g. 15:00

Miejsce: Rada Miejska w Leśnicy

 1. 1. Otwarcie sesji:
  1. a. stwierdzenie quorum,
  2. b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 kwietnia 2022 roku.

  PDFProjekt protokołu nr XXXIX z dnia 25 kwietnia 2022 roku.pdf

 3. 3. Stan dróg powiatowych na terenie Gminy Leśnica.
 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2022 rok.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2022 rok.pdf

 6. 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.

  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf

 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie możliwości zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

  PDFProjekt uchwały w sprawie możliwości zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.pdf

 8. 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021.

  PDFSprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność.pdf

 9. 9. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 10. 10. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.
 11. 11. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 12. 12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 13. 13. Zamknięcie sesji.