Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.549.2022 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

 

Zarządzenie Nr 0050.549.2022
Burmistrza Leśnicy

z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 35 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Z zasobu nieruchomości Gminy przeznacza się do dzierżawy nieruchomość opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Leśnicy ul. 1 Maja 9 i na stronach internetowych Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.549.2022 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.549.2022 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie - Skan.pdf