Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 120.6.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury

ZARZĄDZENIE Nr 120.6.2022

Burmistrza Leśnicy

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania

dyrektora samorządowej instytucji kultury

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 31 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 oraz z 2019 r. poz. 2020) w związku z art. 6 ust. 1, art. 8 pkt 2 i art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2015 r. poz. 1798) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 120.2.2013 Burmistrza Leśnicy z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

 

„§ 3. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dyrektora nie może przekroczyć

         kwoty 6.000,00 zł.”.

 

            § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFZARZĄDZENIE Nr 120.6.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury.pdf (106,92KB)

PDFZARZĄDZENIE Nr 120.6.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury - Skan.pdf (454,91KB)