Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 120.5.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy

ZARZĄDZENIE Nr 120.5.2022

Burmistrza Leśnicy

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy

 

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) zarządzam, co następuje:

 

   § 1. Określam maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Leśnica, będących pracownikami samorządowymi:

 

1)  kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy,

2)  kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy,       

3)  dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy,

- w kwocie 10.000,00 zł ( brutto).

 

   § 2. Traci moc Zarządzenie Nr 120.24.2020 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy.

 

   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2022 roku.

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFZARZĄDZENIE Nr 120.5.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy.pdf (245,42KB)

PDFZARZĄDZENIE Nr 120.5.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy - Skan.pdf (419,58KB)