Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie przetargu dot. zamówienia publicznego pn.„Modernizacja infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań w Gminie Leśnica”

 

 

ZP.271.3.15.2022                                                                                           Leśnica,  dnia   26 kwietnia  2022r.

 

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

 

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty publikowana na stronie WWW

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn: „Modernizacja infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań  w Gminie Leśnica”

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:    2022/BZP 00098554/01 z dnia 25.03.2022

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021  poz. 1129 z późń. zm.) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Część 1 – „Modernizacja dróg gminnych nr 105805 O ul. Dworcowa i nr 105807 O ul.  Osiedle w miejscowości Leśnica”

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 , złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 

ul. Adamczyka 12,  47-400 Racibórz

Ranking złożonych ofert:

 

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

1

 

P.U.H „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8,  42-283 Boronów

 

511.857,48

51,09

60

40,00

91,09

2

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  ul. Adamczyka 12,    47-400 Racibórz

 

435.834,49

60,00

60

40,00

100,00

3

 

TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o. ul. Polna 1B, 47-143 Jaryszów

 

528.900,00

49,44

60

40,00

89,44

 

 

Część 2 – „Modernizacja dróg gminnych nr 105922 O Góry Św. Anny II i nr 105924 O ul. Szkolna w Raszowej”

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 , złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 

ul. Adamczyka 12,  47-400 Racibórz

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

1

 

P.U.H „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8,  42-283 Boronów

 

1.039.689,10

55,70

60

40,00

95,70

2

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  

ul. Adamczyka 12,  47-400 Racibórz

 

965.207,16

60,00

60

40,00

100,00

3

 

TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o. ul. Polna 1B, 47-143 Jaryszów

 

1.140.210,00

50,79

60

40,00

90,79

 

 

Części 3 – „Modernizacja dróg gminnych nr 105838 O ul. Jana Pawła II i nr 105839 O ul. Kalwaryjska w Górze Św. Anny”

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 , złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 

ul. Adamczyka 12,  47-400 Racibórz

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

1

 

P.U.H „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8,  42-283 Boronów

 

631.066,22

53,30

60

40,00

93,30

2

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 

ul. Adamczyka 12,  47-400 Racibórz

 

560.658,50

60,00

60

40,00

100,00

3

 

TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o. ul. Polna 1B, 47-143 Jaryszów

 

730.620,00

46,04

60

40,00

86,04

 

 

Części 4 – „Modernizacja drogi gminnej nr 105883 O Wiejska I w Porębie”

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 , złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 

ul. Adamczyka 12,  47-400 Racibórz

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

1

 

P.U.H „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8,  42-283 Boronów

 

1.248.194,06

55,75

60

40,00

95,75

2

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 

ul. Adamczyka 12,  47-400 Racibórz

 

1.159.679,39

60,00

60

40,00

100,00

3

 

TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o. ul. Polna 1B, 47-143 Jaryszów

 

 

1.353.000,00

51,43

60

40,00

91,43

 

 

Części 5 – „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 645/1  w Łąkach Kozielskich”

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 , złożoną przez Wykonawcę:

TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o.

 ul. Polna 1B, 47-143 Jaryszów

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

1

 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „AUTOCORT” Marcin Kłosek

146.985,00

-

-

-

Oferta odrzucona

2

 

P.U.H „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

 

160.645,15

56,51

60

40,00

96,51

3

 

TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o. ul. Polna 1B, 47-143 Jaryszów

 

151.290,00

60,00

60

40,00

100,00

 

 

 

 

Części 6 – „Przebudowa drogi gminnej nr 105873 O ul. Wiejska I w Dolnej”

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 , złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz

Ranking złożonych ofert

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

1

 

P.U.H „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

 

609.291,62

56,42

60

40,00

96,42

2

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul.Adamczyka 12, 47-400 Racibórz

 

572.978,53

60,00

60

40,00

100,00

3

 

TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o. ul. Polna 1B, 47-143 Jaryszów

 

707.250,00

48,61

60

40,00

88,61

 

Części 7 – „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 105835 O ul. Polna z drogami powiatowymi o numerach 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie i 1471 O Leśnica – Żyrowa w miejscowości Leśnica”

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 , złożoną przez Wykonawcę:

P.U.H „DOMAX” Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

Ranking złożonych ofert

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

1

 

P.U.H „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

 

849.466,81

60,00

60

40,00

100,00

2

 

TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. zo.o. ul. Polna 1B, 47-143 Jaryszów

 

1.045.500,00

48,75

60

40,00

88,75

 

Części 8 – „Przebudowa z rozbudową skrzyżowania dróg gminnych nr 105832 O ul. Księżowiejska, 105835 O ul. Polna i 105821 O ul. Trzech Braci z drogą powiatową nr 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle w miejscowości Leśnica”

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 , złożoną przez Wykonawcę:

P.U.H „DOMAX” Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

Ranking złożonych ofert

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

1

 

P.U.H „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

 

888.610,28

60,00

60

40,00

100,00

2

 

TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o. ul. Polna 1B, 47-143 Jaryszów

 

1.082.400,00

49,26

60

40,00

89,26

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFInformacja o wyborze oferty publikowana na www z dnia 26.04.2022r..pdf
PDFInformacja o wyborze oferty publikowana na www z dnia 26.04.2022r.- skan.pdf