Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 120.4.2022 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia obowiązującego pracowników wymiaru czasu pracy w miesiącu maju 2022 roku

            ZARZĄDZENIE NR 120.4.2022             

BURMISTRZA LEŚNICY

z dnia 20 kwietnia 2022 roku

w sprawie ustalenia obowiązującego pracowników wymiaru czasu pracy

w miesiącu maju 2022 roku

           

Na podstawie § 16 ust. 2, § 17 i § 18 ust. 1 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Leśnicy, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 120.11.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia  12 września 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Leśnicy i w związku z art. 129 § 3 i art. 130 § 1 i 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W związku z przekroczeniem w miesiącu maju 2022 roku ustawowego wymiaru czasu pracy o jedną godzinę wyznaczam dzień 2 maja 2022 roku jako dzień, w którym czas pracy pracowników zostaje skrócony o godzinę.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

PDFZARZĄDZENIE NR 120.4.2022 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia obowiązującego pracowników wymiaru czasu pracy w miesiącu maju 2022 roku.pdf (363,46KB)

PDFZARZĄDZENIE NR 120.4.2022 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia obowiązującego pracowników wymiaru czasu pracy w miesiącu maju 2022 roku - Skan.pdf (141,59KB)