Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Termin: 25.04.2022, g. 15:00

Miejsce: Rada Miejska w Leśnicy

 1. 1. Otwarcie sesji:
  1. a. stwierdzenie quorum,
  2. b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 marca 2022 roku.

  PDFProjekt protokołu nr XXXVIII z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 marca 2022 r.pdf (511,21KB)

 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022-2032” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022-2032”.

  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2022-2032” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy...pdf (10,92MB)

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,97MB)

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2022 rok.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Leśnica na 2022 rok.pdf (2,83MB)

 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Leśnicy.

  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Leśnicy.pdf (165,61KB)

 7. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.

  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf (162,42KB)

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Leśnicy za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne dla uczniów.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Leśnicy za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne dla uczniów.pdf (418,64KB)

 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 1805 O w miejscowości Poręba, ul. Wiejska na wysokości posesji nr 22.

  PDFProjekt uchwały w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 1805 O w miejscowości Poręba.pdf (402,50KB)

 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko".

  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Leśnica na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 wraz z Prognozą oddziaływania....pdf (11,58MB)

 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.

  PDFProjekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad...pdf (658,58KB)

 12. 12. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 w gminie Leśnica.
 13. 13. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami za lata 2019-2021.
 14. 14. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 15. 15. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.
 16. 16. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 17. 17. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 18. 18. Zamknięcie sesji.