Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania - ZP.271.3.2022

 

 

Leśnica, 11 kwietnia  2022r.

 

ZP.271.3.2022

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć

na realizację zadania.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn: „Modernizacja infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań  w Gminie Leśnica”

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:    2022/BZP 00098554/01 z dnia 25.03.2022

Działając na podstawie art.. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

Części 1 – „Modernizacja dróg gminnych nr 105805 O ul. Dworcowa i nr 105807 O ul.  Osiedle w miejscowości Leśnica” – 561.000 zł.

Części 2 – „Modernizacja dróg gminnych nr 105922 O Góry Św. Anny II i nr 105924 O ul. Szkolna w Raszowej” – 990.000 zł.

Części 3 – „Modernizacja dróg gminnych nr 105838 O ul. Jana Pawła II i nr 105839 O ul. Kalwaryjska w Górze Św. Anny” – 530.000 zł.

Części 4 – „Modernizacja drogi gminnej nr 105883 O Wiejska I w Porębie”- 1.332.000 zł.

Części 5 – „Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 645/1  w Łąkach Kozielskich”- 141.500 zł.

Części 6 – „Przebudowa drogi gminnej nr 105873 O ul. Wiejska I w Dolnej” – 346.500 zł.

Części 7 – „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 105835 O ul. Polna z drogami powiatowymi o numerach 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie i 1471 O Leśnica – Żyrowa w miejscowości Leśnica”- 415.000 zł.

Części 8 – „Przebudowa z rozbudową skrzyżowania dróg gminnych nr 105832 O ul. Księżowiejska, 105835 O ul. Polna i 105821 O ul. Trzech Braci z drogą powiatową nr 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle w miejscowości Leśnica”- 574.000 zł.

 

 

 

                                                                                                                                Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

 

PDFInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie: ZP.271.3.2022.pdf (461,09KB)
PDFInformacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie: ZP.271.3.2022 - skan.pdf (413,38KB)