Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi dot.: „Modernizacja infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań w Gminie Leśnica”

 

Leśnica, 6 kwietnia 2022 r.

 

ZP.271.3.2022

 

 

Do wszystkich oferentów

Zainteresowanych przetargiem

 

 

            Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „Modernizacja infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań   w Gminie Leśnica”

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami:

 

Pytanie nr 1

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnego kruszywa do podbudowy spełniającego warunki jako kruszywo do stosowania w budownictwie mianowicie kruszywo dolomitowe.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa na podbudowę innego niż w dokumentacji projektowej.

Z up. Burmistrza

Andrzej Iwanowski

PDFPyt. i odp. dot.: „Modernizacja infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań w Gminie Leśnica”.pdf (216,75KB)
PDFPytania i odpowiedzi dot:"Modernizacja infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań w Gminie Leśnica”..pdf (437,06KB)