Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 120.3.2022 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie ustalenia obowiązującego pracowników wymiaru czasu pracy w miesiącu kwietniu 2022 roku

  ZARZĄDZENIE NR 120.3.2022  

BURMISTRZA LEŚNICY

z dnia 23 marca 2022 roku

w sprawie ustalenia obowiązującego pracowników wymiaru czasu  pracy

w miesiącu kwietniu 2022 roku

           

Na podstawie § 16 ust. 2, § 17 i § 18 ust. 1 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Leśnicy, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 120.11.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia  12 września 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Leśnicy i w związku z art. 129 § 3 i art. 130 § 1 i 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W związku z niewypracowaniem przez pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy w miesiącu kwietniu 2022 roku ustawowego wymiaru czasu pracy o dwie godziny, wyznaczam dzień 1 kwietnia 2022 roku, jako dzień, w którym zostanie przepracowana jedna godzina oraz dzień 8 kwietnia 2022 roku, jako dzień, w którym zostanie przepracowana druga godzina.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                             

                                                                      Burmistrz

                                                                                                                                                                            (-) Łukasz Jastrzembski

 

 

PDFZarządzenie Nr 120.3.2022 Burmistrza Leśnicy z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie ustalenia obowiązującego pracowników wymiaru czasu pracy w miesiącu kwietniu 2022 roku.pdf (111,42KB)

PDFZarządzenie NR 120.3.2022 w sprawie ustalenia obowiązującego pracowników wymiaru czasu pracy w miesiącu kwietniu 2022 roku - Skan.pdf (145,32KB)