Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.393.2021 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów zmiany systemu grzewczego

Zarządzenie Nr 0050.393.2021
Burmistrza Leśnicy

z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów zmiany systemu grzewczego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z § 12 Uchwały Nr XXX/201/21 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 czerwca  2021r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1790) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam wzór wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów zmiany systemu grzewczego, jako załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.393.2021 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów zmiany systemu grzewczego.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.393.2021 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów zmiany systemu grzewczego - Skan.pdf