Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie przetargu dot. zamówienia publicznego pn."Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Kadłubcu wraz z zagospodarowaniem otoczenia”

                                                                                                                              

ZP.271.6.2021                                                                                                                              Leśnica,  dnia 1 lipca  2021r.

 

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

 

Informacja o wyborze oferty publikowana na stronie WWW

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn:  „Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Kadłubcu wraz z zagospodarowaniem otoczenia”

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:    2021/BZP00059906/01 z dnia 20.05.2021 r.

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021  poz. 1129) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3 , złożoną przez Wykonawcę:

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY S.C. „A&S” Janusz M. Adamów – Renata Adamów

Ul. Polna 4A 48-250 Twardawa

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

1

 

FIRMA INŻYNIERSKA ALOG

Mgr inż. Gerard Gola ul. Kosmonautów 2,                    47-220 Kędzierzyn - Koźle

 

 

 

 

1.409.555,31

55,24

60

40

95,24

2

 

Konsorcjum: Lider:

OPOL-SKA Sp. komandytowa, ul. Wygonowa 81/13,              45-402 Opole

Partner: OPOL-SKA Sp.  z o.o. ul. Wygonowa 81/13,             45-402 Opole

 

1.539.345,00

Oferta odrzucona

3

 

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY S.C. „A&S” Janusz M. Adamów – Renata Adamów

Ul. Polna 4A,                             48-250 Twardawa

 

 

1.297.617,76

60,0

60

40

100,00

4

 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MaxPlus ul. Grunwaldzka 17; 48-100 Głubczyce

 

 

1.344.134,86

57,92

60

40

97,92

5

 

Jegiołka Rajmund Firma Wielobranżowa Bud. Prod. Handl. „RAJBUD”   ul. Krasowska 4,         47-150 Leśnica

 

 

1.426.531,01

54,58

60

40

94,58

6

 

Usługi Inżyniersko – Budowlane „BUDMISTRZ” Piotr Górski ul. Wolności 27, 47-223 Stare Koźle

 

 

1.258.619,28

Oferta odrzucona

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 


 

PDFInformacja o wyborze oferty 01.07.2021r..pdf

PDFInformacja o wyborze oferty 01.07.2021r..pdf