Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie przetargu dot. zamówienia publicznego pn.„Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy”

ZP.271.3.II.19.2021                                                                                                                                       Leśnica,  dnia 21 czerwca  2021r.

 

Zamawiający:

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

 

Informacja o wyborze oferty publikowana na stronie WWW

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn: „Przebudowa  budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:  2021/BZP 00067832/01  z dnia 28.05.2021r.

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 , złożoną przez Wykonawcę:

Firma Inżynierska ALOG mgr inż. Gerard Gola, Ul. Kosmonautów 2, 47-220 Kędzierzyn – Koźle

 

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium 1

Cena/koszt – waga 60%

Kryterium 2

Okres gwarancji – 40%

Razem [pkt]

wartość oferty

pkt

ilość miesięcy

pkt

  1.    

 

Firma Inżynierska ALOG

Mgr inż. Gerard Gola

Ul. Kosmonautów 2, 47-220 Kędzierzyn – Koźle

 

 

1.025.532,24

60,00

60

40

100

2.

 

Firma Wielobranżowa Bud. Prod. Hand. „RAJBUD”

Ul. Krasowska 4, 47-150 Leśnica

 

 

1.164.193,80

52,85

60

40

92,85

 

 

 


Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

DOCXInformacja o wyborze oferty.docx
PDFInformacja o wyborze oferty.pdf