Przejdź do treści strony

Gmina Leśnica

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw - w I kwartale 2012 r.

Podstawa prawna:
Art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
 
 
 

Umorzono należność z tytułu nałożonej kary administracyjnej za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej bez zezwolenia zarządcy drogi w kwocie 6.800,00 zł.Podmiot udostępniający: Referat Infrstruktury Komunalnej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Adrian Lukosz
Data wytworzenia: 2012-04-30
Metryczka
  • opublikowano:
    16-05-2012 15:05
    przez: Administrator Strony
Dane jednostki:

Gmina Leśnica
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl