Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.277.2020 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przedłożenia projektu budżetu na 2021 rok

ZARZĄDZENIE  NR 0050.277.2020

BURMISTRZA  LEŚNICY

z  dnia 13 listopada 2020 roku

 

w sprawie przedłożenia projektu budżetu na 2021 rok

 

         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) , oraz  art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) zarządza się, co następuje:

 

      § 1. Przyjąć i przedłożyć Radzie Miejskiej w Leśnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projekt budżetu na 2021 rok w następującym układzie:   

 

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok

- dochody budżetu gminy                                                                załącznik nr 1

- wydatki budżetu gminy                                                                 załącznik nr 2

- zestawienie dochodów i wydatków - dotacje celowe                   załącznik nr 3,3a

- przychody związane z finansowaniem deficytu                            załącznik nr 4  

  oraz rozchody związane ze spłatą pożyczki i kredytu w 2021 roku

- wykaz wydatków majątkowych do zrealizowania                        załącznik nr 5                                                                               

  w 2021 roku

- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych                     załącznik nr 6

  z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów

  publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

- zestawienie planowanych wydatków na zadania                           załącznik nr 7

  realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

- plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu                   załącznik nr 8

  budżetowego

- plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów   załącznik nr 9

  alkoholowych oraz wydatków nimi finansowanych

- plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska           załącznik nr 10

  oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony

  środowiska

- plan wydatków na realizację zadań finansowanych                      załącznik nr 11

  z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

- uzasadnienie do projektu budżetu na 2021 rok

- materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2021

 

     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

                                                                                                                  BURMISTRZ

                                                                                                                  /-/ Łukasz Jastrzembski

 

PDFZarządzenie Burmistrza Leśnicy nr 0050.277.2020 z 13.11.2020 ws. przedłożenia projektu budżetu na 2021 rok.pdf