Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Termin: 30.11.2020, g. 15:00

Miejsce: Rada Miejska w Leśnicy

 1. 1. Otwarcie sesji:
  1. 1.1. stwierdzenie quorum,
  2. 1.2. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 października 2020 roku.

  PDFProjekt protokołu nr XXII z Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 października 2020 roku.pdf

 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.pdf

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf

 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf

 7. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.pdf

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku.pdf

 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z.pdf

 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica.

  PDFProjekt uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Leśnica.pdf

 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Leśnica.

  PDFProjekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Leśnica.pdf

  PDFZał.nr 1 do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Leśnica.pdf

  PDFZał.nr 2 do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Leśnica.pdf

  PDFZał.nr 3 do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Leśnica.pdf

 12. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.pdf

 13. 13. Informacja na temat wyników analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
 14. 14. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 15. 15. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.
 16. 16. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 17. 17. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 18. 18. Zamknięcie sesji.