Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXI Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Termin: 28.09.2020, g. 15:00

Miejsce: Rada Miejska w Leśnicy

 1. 1. Otwarcie sesji:
  1. 1.1. stwierdzenie quorum,
  2. 1.2. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 sierpnia 2020 roku.

  PDFProjekt protokołu nr XX.pdf

 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.pdf

 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dolna.

  PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dolna.pdf

 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Raszowa.

  PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Raszowa.pdf

 7. 7. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

  PDFUchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r..pdf

 8. 8. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. 9. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady.
 10. 10. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 11. 11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 12. 12. Zamknięcie sesji.