Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019 - Gmina Leśnica

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) informuję, iż do Burmistrza Leśnicy w 2019 roku wpłynęły dwie petycje.

Pierwsza petycja została złożona w dniu 26 września 2019 r.  przez Pana Adama Szulca - Prezesa Zarządu firmy Szulc – Efekt Sp. z o. o. w zakresie opracowania programu (harmonogramu) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym, którego celem byłaby pomoc pedagogom szkolnym oraz uczniom w zakresie zwiększenia świadomości dotyczącej problematyki związanej z przeciwdziałaniem patologiom wśród dzieci i młodzieży szkolnej w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających. O sposobie załatwienia petycji poinformowano podmiot wnoszący petycję w dniu 6 grudnia 2019 r.. Z odpowiedzi wynika, że po zasięgnięciu opinii placówek oświatowych z terenu Gminy Leśnica w przedmiotowej sprawie nie przewiduje się wprowadzenia proponowanych przez wnioskodawcę narzędzi informatycznych.

Druga petycja została złożona w dniu 6 listopada 2019 r. przez rodziców młodzieży uczniów dojeżdżających do szkół średnich do Opola i Zdzieszowic w sprawie zwiększenia lub przesunięcia kursów autobusowych alternatywnych połączeń na trasie Leśnica – Zdzieszowice i Zdzieszowice – Leśnica. O sposobie załatwienia petycji poinformowano przedstawiciela podmiotu wnoszącego petycję w dniu 31 stycznia 2020 r.. Z odpowiedzi wynika, że ilość kursów na obecną chwilę jest wystarczająca. Gmina Leśnica będzie wnioskować do Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z nami” o korektę kursów z Leśnicy do Zdzieszowic, gdzie należy mieć na uwadze, że każdy kurs jest powiązany z innymi i powoduje, że jedno przesunięcie skutkuje innymi przesunięciami. Jednak zwrócono również uwagę na fakt, że odjazdy pociągów też ulegają zmianie średnio dwa razy w roku.

Leśnica, 2020 – 06 – 26

PDFZbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019.pdf