Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej - zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Leśnica, 3 czerwca 2020

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej

na zakup 27 sztuk laptopów dla potrzeb realizacji projektu grantowego pn.: zdalna szkoła
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej
nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach”:

Nazwa podmiotu

Adres

Cena brutto oferty

Punktacja

SUNTAR Sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 5b,
33-100 Tarnów

55.095,39 zł

100%

 
Z up. BURMISTRZA
Andrzej Iwanowski
Zastępca Burmistrza