Przejdź do treści strony WCAG

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór i zrzut wód powierzchniowych...