Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego pn. „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA RÓŻNYCH ŚRODOWISK ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA”

Leśnica, 2020-03-07

KL. 524.7.2020

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego pn. „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA RÓŻNYCH ŚRODOWISK ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA”  związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.161.2020 Burmistrza Leśnicy z dnia 3 lutego 2020 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 28 lutego 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęły 4 oferty na realizację ww. zadania.

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.169.2020 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 marca 2020 r., po dokonaniu formalno-prawnej i merytorycznej oceny ofert zaproponowała  Burmistrzowi Leśnicy ich dofinansowanie,  co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych

  1.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Leśnicy

Organizacja 120 – lecia OSP

4 000,00 zł

słownie: cztery tysiące  złotych 00/100

  1.  

Towarzystwo Przyjaciół Wsi Dolna

Festyn rodzinno – sportowy 2020

2 000,00 zł

słownie: dwa tysiące  złotych 00/100

  1.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Raszowej

 

Dzień strażaka i dzień otwartych drzwi w Ochotniczej Straży Pożarnej

2 000,00 zł

słownie: dwa tysiące złotych 00/100

  1.  

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Raszowa

 

Piknik rodzinny

2 000,00 zł

słownie: dwa tysiące złotych 00/100

           

                                                                                                                             Burmistrz

                                                                                                                  (-) Łukasz Jastrzembski

PDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego pn. „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA.pdf