Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego pn. „ORGANIZOWANIE WYCHOWANIA I EDUKACJI DLA DZIECI DO LAT 6 ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA”

 

Leśnica, 2020-03-04

KL. 524.3.2020

 

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego pn. „ORGANIZOWANIE WYCHOWANIA I EDUKACJI DLA DZIECI DO LAT 6 ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe oraz  inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

 

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.161.2020 Burmistrza Leśnicy z dnia 3 lutego 2020 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 28 lutego 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęła 1 oferta na realizację ww. zadania.

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.169.2020 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 marca 2020 r., po dokonaniu formalno-prawnej i merytorycznej oceny ofert zaproponowała Burmistrzowi Leśnicy jej dofinansowanie,  co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych

  1.  

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej

Organizowanie wychowania i edukacji dla dzieci do lat 6 zamieszkałych na terenie

Gminy Leśnica

10 000,00 zł

słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100

 

 

 

                                                Burmistrz

                                                                                                                                    (-) Łukasz Jastrzembski 

 

PDFInformacja o wynikach otwartego konkursu.pdf