Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego pn. „DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA”

 

Leśnica, 2020-03-04

KL. 524.4.2020

 

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert  na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego pn. „DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe oraz  inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

 

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.161.2020 Burmistrza Leśnicy z dnia 3 lutego 2020 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 28 lutego 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęła 1 oferta na realizację ww. zadania.

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.169.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 marca 2020 r., po dokonaniu formalno-prawnej i merytorycznej oceny ofert zaproponowała  Burmistrzowi Leśnicy jej dofinansowanie,  co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych

  1.  

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Zdzieszowicach

Działalność na rzecz dzieci Niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica

2 500,00 zł

słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

                                     Burmistrz

                                                                                                                                    (-) Łukasz Jastrzembski 

 

PDFInformacja o wynikach konkursu.pdf