Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego pn. „PROWADZENIE WARSZTATÓW MUZYCZNYCH, ZESPOŁÓW I GRUP ARTYSTYCZNYCH, W TYM PROWADZONYCH PRZEZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE”

 

Leśnica, 2020-03-04

KL. 524.5.2020

 

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert  na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego pn. „PROWADZENIE WARSZTATÓW MUZYCZNYCH, ZESPOŁÓW I GRUP ARTYSTYCZNYCH, W TYM PROWADZONYCH PRZEZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe oraz  inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

 

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.161.2020 Burmistrza Leśnicy z dnia 3 lutego 2020 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 28 lutego 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęły 2 oferty na realizację ww. zadania.

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.169.2020 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 marca 2020 r., po dokonaniu formalno-prawnej i merytorycznej oceny ofert zaproponowała  Burmistrzowi Leśnicy ich dofinansowanie,  co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych

  1.  

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Warsztaty muzyczne dla grup artystycznych działających przy kole TSKN w Leśnicy

10 000,00 zł

słownie:  dziesięć tysięcy złotych 00/100

  1.  

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych – TIKEA

Warsztaty Orkiestrowe 2020

10 000,00 zł

słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100

 

                                                         Burmistrz

                                                                                                                                       (-) Łukasz Jastrzembski 

PDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego pn. „PROWADZENIE WARSZTATÓW MUZYCZNYCH, ZESPOŁÓW I GRUP ARTYSTYCZNYCH.pdf