Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego pn. „PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA”

Leśnica, 4 marca 2020 r.

 

 

 

 

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020

zadania publicznego pn. „PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica  przez organizacje pozarządowe

oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

 

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.161.2020 Burmistrza Leśnicy z dnia 3 lutego 2020 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 28 lutego 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęła 1 oferta na realizację ww. zadania.

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.169.2020 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 marca 2020 r., dokonała formalno-prawnej i merytorycznej oceny oferty  zaproponowała Burmistrzowi Leśnicy jej dofinansowanie, co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

 

 

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Stowarzyszenie „Sprawiedliwość, Pokój

i Integralność Stworzenia”

 

„Poradnia psychologiczno-rodzinna – Góra św. Anny”

4.000,00 zł

słownie: cztery tysiące złotych 00/100

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     Burmistrz

                                                                                                                                                       (-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFInformacja o rozstrzygnięciu konkursu PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 2015.pdf