Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb zadania przebudowy mostu w Leśnicy ul. Zdzieszowicka