Przejdź do treści strony

Gmina Leśnica

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego w zakresie WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podm.

 

Leśnica, 2020-02-03

 

 

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert  na wykonanie w roku 2020

zadania publicznego w zakresie WSPIERANIA I  upowszechnianiA kultury fizycznej  związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe oraz  inne uprawnione podmioty prowadzące

działalność pożytku publicznego

 

 

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.145.2020 Burmistrza Leśnicy z dnia 3 stycznia 2020 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 24 stycznia 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęły 2 oferty na realizację ww. zadania.

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.155.2020 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 stycznia 2020 r., po dokonaniu formalno-prawnej i merytorycznej oceny ofert zaopiniowała przyznanie dotacji niżej wymienionym stowarzyszeniom, co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych   

 1.  

Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Leśnicy

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

115 000,00 zł

słownie złotych: sto piętnaście tysięcy złotych  00/100 

 1.  

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Szkółka piłkarska dla dzieci Miro Deutsche Fuβballschule Leśnica

9 525,00 zł

słownie złotych: dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100

 

 

 

                                                                                                                      Burmistrz

                                                                                                          (-) Łukasz Jastrzembski

PDFInformacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2020 zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kult. fiz..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  03-02-2020
  przez: Dorota Wieczorek
 • opublikowano:
  03-02-2020 14:58
  przez: Dorota Wieczorek
 • zmodyfikowano:
  03-02-2020 15:03
  przez: Dorota Wieczorek
 • podmiot udostępniający:
  Stanowisko Pracy ds. Kultury
  odwiedzin: 389
Dane jednostki:

Gmina Leśnica
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl