Przejdź do treści strony WCAG

Odpowiedź na petycję z dnia 06.11.2019 r. – dodatkowe kursy Leśnica - Zdzieszowice

W odpowiedzi na petycję z dnia 06 listopada 2019 roku z dnia 14.01.2020r. której  przedmiotem było zwiększenie lub przesunięcie kursów autobusowych na trasie Leśnica- Zdzieszowice i Zdzieszowice – Leśnica informujemy, że Gmina Leśnica należy do Związku Powiatowo- Gminnego „Jedź z Nami” z siedzibą w Strzelcach Opolskich. W ramach związku są organizowany kursy edukacyjne i pozaedukacyjne. Co roku Gmina Leśnica zwiększa środki na dojazdy  mieszkańców, są wydłużane trasy i częstotliwość kursów.

W związku z wpływem petycji Gmina Leśnica pismem nr IK.5315.5.2019 z dnia 25 listopada 2019 roku zwróciła się do PKS w Strzelcach Op. o informację o ilości sprzedawanych biletów na trasie Leśnica - Zdzieszowice. Dnia 17 stycznia 2020 roku otrzymaliśmy odpowiedź mailem. Wynika z niej, że na kursach Leśnica- Zdzieszowice sprzedano 98 biletów w październiku i 79 biletów w listopadzie. Biorą pod uwagę to, że jest codziennie 11 kursów i ok. 20 dni roboczych w miesiącu, wychodzi, że na jeden kurs przypada nie całe 0,5 pasażera.

W tym okresie nie sprzedano na tej trasie żadnego biletu miesięcznego.

Wydaje się, że ilość kursów jest na tę chwile wystarczająca. Gmina Leśnica będzie wnioskować do  Związku Powiatowo- Gminnego „Jedź z Nami”  o korektę kursów  z Leśnicy – do Zdzieszowic, ale każdy kurs jest powiązany z innymi i powoduje, że jedno przesunięcie skutkuje innymi przesunięciami. Pragnę zaznaczyć, że odjazdy pociągów też ulegają zmianie średnio dwa razy w roku.

PDFOdpowiedź na petycje z dnia 06.11.2019 r. – dodatkowe kursy Leśnica - Zdzieszowice.pdf