Przejdź do treści strony WCAG

Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny zakończone

logotypy.jpeg

Zadanie „Zagospodarowanie Rynku  w Górze Św. Anny ” zakończone

 

Przedmiotowe zadanie pn. „Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny” realizowane było na dz. 39/2, 43, 70/7, 70/8, 70/9, 71/6, 71/7, 72/1, 72/2, 72/3, 73/1, 73/2, 75, 77, 91, 93, 95/29, 97, 98, 125, 128, 131/2 obręb Góra Świętej Anny.

Wykonawcą zadania była firma  „GABART” s.c. Artur Hurek i Gabriela Hurek, Izbicko ul. Stawowa 41 .  

Przedsięwzięcie jest dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, operacja „Kształtowanie przestrzeni publicznej”.

 

Zakres robót obejmował:

 1. Roboty rozbiórkowe - rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, rozebranie krawężników wraz podbudową,
 2. Wykonanie nawierzchni - roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszyw (tłuczeń bazaltowy),
 3. Wykonanie warstwy podsypkowej,
 4. Nawierzchnie z płyt kamiennych granitowych, kostki kamienne na podsypce cementowo-piaskowej,
 5. Oznakowanie pionowe i poziome,
 6. Roboty instalacyjne elektryczne (zgodnie z przedmiarem),
 7. Wykonanie warstwy podsypkowej,
 8. Wycinka drzew i krzewów liściastych i iglastych,
 9. Wykonanie elementów małej architektury –schody S-O1,
 10. Wykonanie murków oporowych żelbetowych,
 11. Dostawa i montaż ławek drewnianych na murkach oporowych.                                                                                                    
2019-12-02 10-20-20 (Copy).jpeg 2019-12-02 10-19-36 (2) (Copy).jpeg  

          

Beneficjent: Gmina Leśnica

Wartość projektu (obszar A i B): 1 347 582,46 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (obszar B):  355 021,00 PLN

Wkład własny (obszar B): 865 422,50 PLN

PDFZagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny zakończone.pdf