Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XV Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Termin: 27.01.2020, g. 15:00

Miejsce: Rada Miejska w Leśnicy

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum
  2. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2019 r.

  PDFProjekt protokołu nr XIV 19 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2019 r..pdf

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na ciągnik rolniczy z przyczepą, pługiem śnieżnym i piaskarką dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy

  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na ciągnik rolniczy z przyczepą, pługiem śnieżnym i piaskarką dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy.pdf

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.pdf

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy

  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy.pdf

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego

  PDFProjekt uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.pdf

 8. Podjęcie uchwały w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 
  PDFProjekt uchwały w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
  PDFProjekt uchwały w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia form kształcenia i specjalności, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Leśnica w roku 2020

  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia zawodowego.pdf

 11. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
 12. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady
 13. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym
 14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
 15. Zamknięcie sesji