Przejdź do treści strony WCAG

Informacje o wynikach otwartych konkursów ofert na realizację zadań w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2020 roku  z zakresu pomocy społecznej pn. „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica” oraz "Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica" przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej pn. „ Świadczenia usług opiekuńczych,  specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dla mieszkańców Gminy Leśnica, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione w miejscu zamieszkania."

 

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2020 roku  z zakresu pomocy społecznej pn. „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica” oraz "Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica" przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy Nr 0050.131.2019 z dnia 27 listopada 2019r. do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 24 grudnia 2019r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy wpłynęły 2 oferty na realizację zadań.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 0050.140.2020 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 grudnia 2019r. w dniu 8 stycznia 2020r. po dokonaniu formalno – prawnej i merytorycznej oceny ofert zaopiniowała przyznanie dotacji niżej wymienionej organizacji pozarządowej, co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Caritas Diecezji Opolskiej

ul. Szpitalna 5a

45-010 Opole

Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica

 

100.000,00zł

słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100

2.

Caritas Diecezji Opolskiej

ul. Szpitalna 5a

45-010 Opole

Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica

66.000,00zł

słownie złotych:sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100

 

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w 2020r.    z zakresu pomocy społecznej pn. „ Świadczenia usług opiekuńczych,  specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dla mieszkańców Gminy Leśnica, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione w miejscu zamieszkania."

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy Nr 0050.129.2019 z dnia 26 listopada 2019r. do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 18 grudnia 2019r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy wpłynęła 1 oferta na realizację zadania.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 0050.139.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia               20 grudnia 2019r. w dniu 31 grudnia 2019r. po dokonaniu formalno – prawnej i merytorycznej oceny oferty zaopiniowała przyznanie dotacji niżej wymienionej organizacji pozarządowej, co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Stowarzyszenie Charytatywne

Opolski Zarząd Wojewódzki

ul. Armii Krajowej 10

45-071 Opole

Świadczenia usług opiekuńczych, oraz specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dla mieszkańców Gminy Leśnica, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione w miejscu zamieszkania."

 

50.000,00zł

słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100