Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIV Sesja Rady Miejskiej w Leśnicy

Termin: 30.12.2019, g. 15:30

Miejsce: Rada Miejska w Leśnicy

 1. Otwarcie sesji
  1. stwierdzenie quorum
  2. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 listopada 2019 r.

  PDFProjekt protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 listopada 2019 roku.pdf

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

  PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.pdf

 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.pdf

  2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
  3. odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji
  4. odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków komisji
  5. dyskusja i głosowanie poprawek do projektu budżetu
  6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica

  PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica.pdf

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na.pdf

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego

  PDFProjekt uchwały w sprawie wysokości za zajęcie pasa drogowego.pdf

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z.pdf

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2020

  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2020.pdf

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Leśnica na rok szkolny 2019/2020

  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Leśnica na rok szkolny 2019 2020.pdf

 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania

  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf

 13. Przedłożenie Radzie Miejskiej planów pracy komisji problemowych na rok 2020
 14. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym
 15. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady
 16. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym
 17. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych
 18. Zamknięcie sesji