Przejdź do treści strony

Gmina Leśnica

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w 2019r. z zakresu pomocy społecznej

 

 

 

                                                                                                                               Leśnica, 2019.09.18

 

 

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w 2019r.    z zakresu pomocy społecznej pn. „ Świadczenia usług opiekuńczych, oraz specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dla mieszkańców Gminy Leśnica, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione w miejscu zamieszkania."

 

 

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Leśnicy Nr 0050.82.2019 z dnia 8 sierpnia 2019r. do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 4 września 2019r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy wpłynęła 1 oferta na realizację zadania.

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem nr 0050.91.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia               10 września 2019r. w dniu 18 września 2019r. po dokonaniu formalno – prawnej i merytorycznej oceny oferty zaopiniowała przyznanie dotacji niżej wymienionej organizacji pozarządowej, co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

 

 

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Stowarzyszenie Charytatywne

Opolski Zarząd Wojewódzki

ul. Armii Krajowej 10

45-071 Opole

Świadczenia usług opiekuńczych, oraz specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dla mieszkańców Gminy Leśnica, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione w miejscu zamieszkania."

 

30.000,00zł

słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych 00/100

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                                 Burmistrz Leśnicy

                                                                                                            /-/ Łukasz Jastrzembski

 

 

 

 

PDFInformacja o rozstrzygnięciu usługi opiekuńcze.pdf

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-09-2019
  przez: Joanna Izbicka
 • opublikowano:
  25-09-2019 14:53
  przez: Dorota Wieczorek
 • zmodyfikowano:
  25-09-2019 15:05
  przez: Dorota Wieczorek
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy
  odwiedzin: 522
Dane jednostki:

Gmina Leśnica
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl