Przejdź do treści strony

Gmina Leśnica

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Burmistrza Leśnicy o zamiarze udostępnienia kanału techonogicznego

Informacja Burmistrza Leśnicy

o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

 

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.) Burmistrz Leśnicy, jako właściciel gruntów na których planuje się budowę drogi informuje, że przygotowywana jest dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Dworcową w Raszowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.

 

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7k ustawy o drogach publicznych.

 

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

 

Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica

 

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy wynajmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Leśnica, 9 września 2019

 

PDFInformacja Burmistrza Leśnicy o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  09-09-2019
  przez: Dorota Wieczorek
 • opublikowano:
  09-09-2019 14:24
  przez: Dorota Wieczorek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Leśnicy
  odwiedzin: 205
Dane jednostki:

Gmina Leśnica
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl