Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.434.2018 Burmistrza Leśnicy z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

ZARZĄDZENIE  NR 0050.434.2018

Burmistrza Leśnicy

z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji

wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

 

            Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1152) zarządzam, co następuje:

    § 1. Wyznaczam swoich przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych znajdujących się na terenie gminy Leśnica w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami podczas wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Leśnicy z siedzibą w Urzędzie Miejskim,

    ul. 1 Maja 9, Leśnica – Pan Jerzy Wojtala,

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Leśnicy z siedzibą w Szkole

    Podstawowej, ul. Zdzieszowicka 23, Leśnica – Pan Waldemar Dworaczek,

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Wysokiej z siedzibą w Remizie OSP,

    ul. Strzelecka 67, Wysoka – Pan Adrian Lukosz,         

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Dolnej z siedzibą w Publicznym Przedszkolu

w Leśnicy, Oddział Zamiejscowy w Dolnej, ul. Wiejska 30, Dolna – Pani Agnieszka Zielonka,

5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Kadłubcu z siedzibą w Klubie Wiejskim,

    ul. Wiejska 93, Kadłubiec – Pani Gizela Myczewska,

6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Zalesiu Śląskim z siedzibą w Zespole

    Szkolno-Przedszkolnym, ul. Dworcowa 4, Zalesie Śląskie – Pani Brygida Niemiec,

7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Raszowej z siedzibą w Zespole Szkolno-

    Przedszkolnym, ul. Góry Świętej Anny 91, Raszowa – Pani Lucyna Miller,  

8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Leśnicy z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej

w Strzelcach Opolskich – Filia w Leśnicy, ul. Szpitalna 20, Leśnica – Pani Dorota Kwoczała.

    § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Leśnicy

/-/ Łukasz Jastrzembski

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.434.2018 Burmistrza Leśnicy z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.pdf