Przejdź do treści strony

Gmina Leśnica

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2019 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Zarządzenie Nr 0050.85.2019
Burmistrza Leśnicy

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., poz. 506) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XXIII/110/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu, zarządza się, co następuje:

§ 1. Z zasobu nieruchomości Gminy przeznacza się do użyczenia nieruchomości opisane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Leśnicy ul. 1 Maja 9 i na stronach internetowych Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Leśnicy

/-/ Łukasz Jastrzembski

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.85.2019 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-08-2019
  przez: Teresa Murlowska
 • opublikowano:
  21-08-2019 10:37
  przez: Marcin Mond
 • podmiot udostępniający:
  Referat Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami
  odwiedzin: 369
Dane jednostki:

Gmina Leśnica
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl