Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Leśnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

ZARZĄDZENIE  NR 0050.83.2019

Burmistrza Leśnicy

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Leśnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) zarządzam, co następuje:

     § 1. Miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze gminy Leśnica w związku z zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej są niżej wyszczególnione tablice ogłoszeniowe oraz słupy ogłoszeniowe położone na terenie miasta i gminy Leśnica:

Lp.

Nazwa miejscowości

Miejsce

1.

miasto Leśnica

1) słup ogłoszeniowy:

    - ul. Zdzieszowicka

2) tablica ogłoszeń:

    - Pl. Narutowicza

    - ul. Kościuszki

2.

sołectwo Czarnocin

1) tablica ogłoszeń

    - ul. Wiejska

3.

sołectwo Dolna

1) tablica ogłoszeń

    - ul. Wiejska

4.

sołectwo Góra Świętej Anny

1) tablica ogłoszeń

    - ul. Strzelecka (obok przystanku PKS)

5.

sołectwo Kadłubiec

1) tablica ogłoszeń

    - ul. Wiejska

6.

sołectwo Krasowa

1) tablica ogłoszeń

    - ul. Wiejska

7.

sołectwo Lichynia

1) tablica ogłoszeń

    - ul. Daszyńskiego

8.

sołectwo Łąki Kozielskie

1) tablica ogłoszeń

    - ul. 1 Maja (obok przystanku PKS)

9.

sołectwo Poręba

1) tablica ogłoszeń

    - ul. Wiejska

10.

sołectwo Raszowa

1) słup ogłoszeniowy  

    - ul. Góry Świętej Anny

11.

sołectwo Wysoka

1) tablice ogłoszeń

    - ul. Strzelecka

12.

sołectwo Zalesie Śląskie

1) słup ogłoszeniowy

    - ul. Św. Jadwigi

 

     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i rozplakatowanie na terenie miasta i gminy Leśnica.

 

                                                                                                          Burmistrz Leśnicy

                                                                                                     /-/ Łukasz Jastrzembski

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.83.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Leśnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf