Przejdź do treści strony WCAG

Burmistrz Leśnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Leśnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dla mieszkańców Gminy Leśnica, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, w miejscu zamieszkania.

PDFTreść ogłoszenia.pdf
 

Zarządzenie Nr 0050.82.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Leśnica