Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Leśnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.82.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Leśnica

Zarządzenie Nr 0050.82.2019

Burmistrza Leśnicy

z dnia 8 sierpnia 2019r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Leśnica.

Działając na  podstawie  art. 25  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn.zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.     o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688)

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, pod nazwą: „Świadczenia usług opiekuńczych, oraz specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dla mieszkańców Gminy Leśnica, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione w miejscu zamieszkania.”.

§ 2. Treść ogłoszenia, stanowi  załącznik do niniejszego zarządzenia i zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy,  stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Leśnica, na stronie internetowej www.lesnica.pl

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Leśnicy

/-/ Łukasz Jastrzembski

PDFZarządzenie Nr 0050.82.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Leśnica.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-08-2019
  przez: Joanna Izbicka
 • opublikowano:
  12-08-2019 15:46
  przez: Marcin Mond
 • zmodyfikowano:
  12-08-2019 15:55
  przez: Marcin Mond
 • podmiot udostępniający:
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy
  odwiedzin: 115
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl