Urząd Miejski w Leśnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050.23.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych

Zarządzenie Nr 0050.23.2019

Burmistrza Leśnicy

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych

 

                Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) oraz Uchwały Nr XLVIII/267/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych w zakresie:

 1. organizowania wychowania i edukacji dla dzieci do lat 6 zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica,
 2. działalności na rzecz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica, 
 3. prowadzenia warsztatów muzycznych, zespołów i grup artystycznych, w tym prowadzonych przez mniejszości narodowe,
 4. organizacji cyklu organowych koncertów muzycznych,
 5. aktywizacji społeczno-kulturalnej różnych środowisk zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica,
 6. promocji i ochrony zdrowia.

§ 2. Otwarte konkursy przeprowadzone zostaną w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy (www.bip.lesnica.pl), na stronie internetowej www.lesnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

 

                                                                                                   Burmistrz Leśnicy

                                                                                              /-/ Łukasz Jastrzembski

PDFZarządzenie Nr 0050.23.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-01-2019
  przez: Edyta Gola
 • opublikowano:
  25-01-2019 12:24
  przez: Edyta Gola
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Leśnicy
  odwiedzin: 445
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×