Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 29/2018/ROL z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 18 września 2018 roku

Protokół Nr 29/2018/ROL

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

w dniu 18 września 2018 roku

Obecni: wg. listy obecności.

Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie tematu dotyczącego działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Terenowy w Strzelcach Opolskich, w tym przyznawanie płatności obszarowych rolnikom (terminy składania wniosków, czynności kontrolne), realizacji praktyk zazieleniania oraz informacja na temat stosowania programu Bioasekuracji.
  2. Wizytacja zrekultywowanego terenu po byłym wysypisku śmieci w Leśnicy.
  3. Sprawy bieżące.

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Rudolf  Gajda – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Ad. pkt 1

Na samym wstępie Przewodniczący Komisji przedstawił członkom komisji treść pisma Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Strzelcach Opolskich, które dotyczy braku możliwości uczestniczenia w dzisiejszym posiedzeniu komisji ze względów związanych z przygotowywaniem wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.

W związku z powyższym odstąpiono od realizacji punktu 1 porządku obrad.

Ad. pkt 2

Informację do protokołu z wyjazdowego posiedzenia przygotował Pan Rudolf Gajda – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3

Nie poruszono żadnych spraw.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:

Gizela Ploch

PDFProtokół Nr 29/2018/ROL z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 18 września 2018 roku.pdf