Urząd Miejski w Leśnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Leśnica, 2018-03-09

KL. 524.8.2018

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert  na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego pn. „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA RÓŻNYCH ŚRODOWISK ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA”  związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe oraz  inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.342.2018 Burmistrza Leśnicy z dnia 23 stycznia 2018 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 16 lutego 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęły 4 oferty na realizację ww. zadania.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.355.2018 Burmistrza Leśnicy z dnia 19 lutego 2018 r., po dokonaniu formalno-prawnej i merytorycznej oceny ofert zaproponowała  Burmistrzowi Leśnicy dofinansowanie 3 ofert,  co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

[Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych   

 1.  

Towarzystwo Przyjaciół Wsi Dolna

Festyn rodzinno-sportowy

1 500,00 zł

słownie: jeden tysiąc pięćset złotych

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łąkach Kozielskich

Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkach Kozielskich wraz z oficjalnym przekazaniem samochodu pożarniczego

4 350,00 zł

słownie: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Raszowej

Uroczyste otwarcie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszowej

4 100,00 zł

słownie: cztery tysiące sto złotych

 

                                                                                                                      Burmistrz

                                                                                                          (-) Łukasz Jastrzembski

PDFInfomacja o wynikach otwartego konkursu ofert - aktywizacja społeczno-kul.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-03-2018
  przez: Edyta Gola
 • opublikowano:
  12-03-2018 16:56
  przez: Edyta Gola
 • zmodyfikowano:
  12-03-2018 16:57
  przez: Edyta Gola
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Leśnicy
  odwiedzin: 445
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×