Urząd Miejski w Leśnicy

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Leśnica, 2018-03-09

KL. 524.10.2018

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert  na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego pn. „PROWADZENIE WARSZTATÓW MUZYCZNYCH, ZESPOŁÓW I GRUP ARTYSTYCZNYCH, W TYM PROWADZONYCH PRZEZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe oraz  inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.342.2018 Burmistrza Leśnicy z dnia 23 stycznia 2018 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 16 lutego 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęły 2 oferty na realizację ww. zadania.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.355.2018 Burmistrza Leśnicy z dnia 19 lutego 2018 r., po dokonaniu formalno-prawnej i merytorycznej oceny ofert zaproponowała  Burmistrzowi Leśnicy ich dofinansowanie,  co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych   

 1.  

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Warsztaty muzyczne dla grup artystycznych działających przy kole TSKN w Leśnicy

7 500,00 zł

słownie: siedem tysięcy złotych

2.

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych – TIKEA

Koncerty orkiestrowe 2018

10 300,00 zł

słownie: dziesięć tysięcy trzysta złotych

 

 

                                                                                                                     Burmistrz

                                                                                                          (-) Łukasz Jastrzembski

 

PDFInformacja o wynikach konkursu 2018 - prowadzenie warsztatów muzycznych .pdf
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-03-2018
  przez: Edyta Gola
 • opublikowano:
  12-03-2018 16:47
  przez: Edyta Gola
 • zmodyfikowano:
  12-03-2018 16:48
  przez: Edyta Gola
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Leśnicy
  odwiedzin: 379
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica
ul. 1 Maja 9
NIP: 7561966152 REGON: 531413337

Dane kontaktowe:

tel.: 77 461 52 81
fax: 77 461 53 42
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×